09 юни 2010

посока

Обърнати, листата проблясват в бяло над зелената мрежа.
Слънчеви зайчета чертаят пролетен силует върху асфалта.
Път в планината...

*

Сребро и злато върху зеления килим.
Стройна кафява плетеница препречва пътя
на слънчевите копия.
Стволовете си шушукат.

планинско

Зелени рошави гриви предизвикват четиримата ветровити братя.
Път в сянката на листата.
Къща с покрив от каменни плочи.

преди

Колоси в буйно зелено - стражи на горската тъма.
Бели небесни кораби, натежали от влага.
Покрай тях - късчета синьо.
Пролет в планината...

01 юни 2010

нежно

Мокри скали край пътя
пазят завет на шипковия цвят.
Свеж полъх в клоните...

<.>

Сред белия пух на мъглата -
дръзки зелени връхчета.
Дъждовна пролет...

ритъм

Бор, кора, бръмбър.
Клюн на кълвач сред мрежата от клони.
Дъждът гали свежозеления гръб на планината...

път

Бухнала в зелено стена
прегражда непрогледноизмамното бяло було.
Мъгла - разлято мляко.
Вятър...