15 февруари 2011

.~.

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Какво не бива
да забравя душата,
получила просветление.

14 февруари 2011

*~*

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Перспективата —
или я използваш, или я губиш.
Щом си отгърнал тази страница,
забравяш,
че каквото и да става край теб,
то не е истинско.
Помисли върху това.
Не забравяй
откъде си дошъл,
къде отиваш и най-вече
защо си забъркал кашата,
от която не можеш да се измъкнеш.

13 февруари 2011

...~...

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Не забравяй, смъртта ти ще е ужасна.
Всичко е добра подготовка за нея
и ти ще й е зарадваш,
ако не забравяш и за миг фактите.
И все пак подходи сериозно
към смъртта си.
Смееш ли се по пътя към лобното си място,
по-изостаналите форми на живот,
общо взето, няма да те разберат
и ще отсъдят, че си ненормален.

12 февруари 2011

~*~

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Да се учиш, ще рече да откриваш онова,
което вече знаеш.
Да правиш нещо, ще рече да показваш,
че го умееш.
Да учиш другите, ще рече да ги подсещаш,
че те знаят точно колкото теб.
Всички ние се учим, вършим нещо,
учим другите.
Единственото ти задължепие
през всичките животи
е да си верен на себе си.
Не само че е невъзможно да си верен
на някой друг или на нещо друго,
това е белег и че си лъжемесия.
Най-дълбоки са най-простите въпроси.
Къде съм роден? Къде е моят дом?
Къде отивам? Какво правя?
Замисляй се от време на време
върху тях и наблюдавай
как отговорите ти се променят.
Учиш другите най-добре на онова,
което самият ти имаш най-голяма нужда
да научиш.

11 февруари 2011

~<>~

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Живей така,
че никога да не те е срам,
в случай че онова,
което правиш или говориш,
бъде публикувано някъде по света,
дори публикуваното да не отговаря
на истината.
Още в първия миг, в който те срещнат,
приятелите те познават
по-добре,
отколкото познатите ти
и след хиляда годили.
Най-добрият начин да се измъкнеш
от отговорност
е да кажеш: „Нося отговорност.“

10 февруари 2011

~~~

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

През живота те води
едно вътрешно ученолюбиво създание,
палавото одухотворено същество,
което е истинският ти Аз.
Не обръщай гръб
на възможните бъдещета,
преди да си се убедил,
че няма какво да научиш от тях.
Винаги разполагаш със свободата
да размислиш и да избереш
друго бъдеще или
друго минало.

09 февруари 2011

~...~

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Не съществува проблем,
който да не ти носи подарък.
Търсиш проблемите,
защото имаш нужда
от техните дарове.

08 февруари 2011

<*>

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Онова, което свързва
истинското ти семейство,
не е кръвта, а уважението
и радостта от съвместния ви живот.
Рядко членовете на едно семейство
израстват под един
и същ покрив.

07 февруари 2011

...#

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Захванеш ли да доказваш,
че нещо ти пречи,
бъди сигурен,
то наистина започва
да ти пречи.

Представи си Вселената прекрасна,
справедлива и съвършена.
И после можеш да бъдеш сигурен в едно:
Азът си я е представил
мъничко по-прекрасна, отколкото ти.

06 февруари 2011

...#...

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Облакът не знае защо се движи
точно в тази посока и точно с тази скорост.
Той просто усеща подтик…
тъкмо насам трябва да се движа сега.
Небето обаче знае движщите сили
и пътищата на всички облаци,
ти също ще ги знаеш,
стига да се извисиш достатъчно,
за да надникнеш отвъд хоризонта.

05 февруари 2011

#...

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Никога не те спохожда желание,
без да те споходи и силата,
с която да го осъществиш.
Но все пак може да се наложи
и да се потрудиш за това.

04 февруари 2011

******

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Светът е твоята тетрадка,
върху нейните страници
ти правиш своите сметки.
Светът не е реален,
въпреки че, ако искаш,
может да изразиш в нея реалното.
Освен това разполагаш със свободата
да пишеш глупости, лъжи
или да късаш страниците.

03 февруари 2011

*/_\*

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Ако известно време
се опиташ да си измислен,
ще се убедим, че измислените
герои понякога са по-истински
от хората с тела и туптящи сърца.

Съвестта ти е мерило за това,
доколко честен си в своя егоизъм.
Вслушвай се внимателно в нея.

02 февруари 2011

*...*

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Всички хора, всички случки в живота ти
присъствуват в него,
защото си ги привлякъл ти.
Твоя работа е да решиш
какво ще правиш с тях.

Истината, която изричаш,
няма нито минало, нито бъдеще.
Тя просто съществува
и от нея не се иска нищо друго.

01 февруари 2011

-< >-

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах  

За да живееш свободен и щастлив,
трябва да пожертваш скуката.
Тази жертва невинаги е лесна.