14 февруари 2011

*~*

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Перспективата —
или я използваш, или я губиш.
Щом си отгърнал тази страница,
забравяш,
че каквото и да става край теб,
то не е истинско.
Помисли върху това.
Не забравяй
откъде си дошъл,
къде отиваш и най-вече
защо си забъркал кашата,
от която не можеш да се измъкнеш.