06 февруари 2011

...#...

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Облакът не знае защо се движи
точно в тази посока и точно с тази скорост.
Той просто усеща подтик…
тъкмо насам трябва да се движа сега.
Небето обаче знае движщите сили
и пътищата на всички облаци,
ти също ще ги знаеш,
стига да се извисиш достатъчно,
за да надникнеш отвъд хоризонта.