02 февруари 2011

*...*

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Всички хора, всички случки в живота ти
присъствуват в него,
защото си ги привлякъл ти.
Твоя работа е да решиш
какво ще правиш с тях.

Истината, която изричаш,
няма нито минало, нито бъдеще.
Тя просто съществува
и от нея не се иска нищо друго.