08 февруари 2011

<*>

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Онова, което свързва
истинското ти семейство,
не е кръвта, а уважението
и радостта от съвместния ви живот.
Рядко членовете на едно семейство
израстват под един
и същ покрив.