09 февруари 2011

~...~

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Не съществува проблем,
който да не ти носи подарък.
Търсиш проблемите,
защото имаш нужда
от техните дарове.