15 февруари 2011

.~.

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Какво не бива
да забравя душата,
получила просветление.