05 февруари 2011

#...

Наръчник на Месията - "Илюзии" на Ричард Бах 

Никога не те спохожда желание,
без да те споходи и силата,
с която да го осъществиш.
Но все пак може да се наложи
и да се потрудиш за това.