30 септември 2010

20 септември 2010

есен

Птица в свободен полет.
Планински хребет в огнен слънчев ореол.
Вятър в златните клони предвещава спокойствие.
Време е за чай...

17 септември 2010

~

Слънце в облачното бяло.
Пътеката заобикаля камъка.
Есен - блясък в злато...