17 септември 2010

~

Слънце в облачното бяло.
Пътеката заобикаля камъка.
Есен - блясък в злато...