20 септември 2010

есен

Птица в свободен полет.
Планински хребет в огнен слънчев ореол.
Вятър в златните клони предвещава спокойствие.
Време е за чай...