07 юли 2011

някъде по пътя...

Три крила разсичат прозрачното "сега"
между узрелите нивя
и спокойните облачни купчини.
Слънце в бялата реалност.
The Road...