22 май 2012

... по пътя ...

...Моят път е път неизвървян,
сълзите ми са недоизплакани,
мойто слънце е недосънувано,
но небето помни, и небето знае...

Лек път, мила учителко...
~~~