24 април 2008

LINKIN PARK - “What I’ve Done”

Виждали ли сте полет на орел? Вдигате ли поглед нагоре - към небето, към слънцето, към всичко, което ни е създало и ни пази - нас, разумът... А колко от нас се питат “Какво направих?” Тази група има отговор. Той е впечатляващ. Използвали са много свидетелства - за всичко човешко, което не ни е чуждо. И най-вече за грешките. Слава богу, че киното е изобретено толкова късно историята, иначе щяхме да сме свидетели на още по-разнообразни и многобройни лудости. Войни, спомен за диктатури, за нещастия, които продължават да ни напомнят колко незначителни сме пред силата на природата и съдбата... Какво направихме - какво сторихме в своя собствен, малък, уж незначителен човешки животец? Нищо, нали? Защото от никой от нас нищо уж не зависи - да, удобно оправдание. Но ледовете на Севера и Юга се топят и скоро ще залеят част от земната суша. Защото замърсяването на атмосферата е повече от значително и се задържа повече топлина по-близо до земната кора. А и “пробойните” в озоновия слой не са малко на брой; пък и зелените маси, които произвеждат кислород, все повече намаляват; а въртенето на водните маси ражда все повече урагани, които се превръщат в страхотни бедствия. Като “добавка” “разумното” човечество се разнообразява с тероризъм плюс наказателни операции. И не слиза от личните си автомобили, които май не са много екологични. Залъгва се, че бяга от реалността с вещества, които промиват мозъка и волята. Упорито и системно се опитва да се самоизличи от красивата планета, която блести със сапфирена мекота в космическия безкрай. Бум - и край! Колко взрива са нужни, за да разтърсят ледената епоха, сковала умовете и душите ни? Колко стряскащи и добри парчета трябва да се завъртят в ефира, за да проникне - или поникне - в сърцата ни въпросът “Какво направих?” Важен е отговорът. От него зависи дали ще живеем и докога ще има кой да слуша “Linkin Park”...

С обич – към всички, които вярват, че можем да спасим Земята!

Svetly