28 юли 2010

* Урсула Ле Гуин

Светлината е лявата ръка на мрака,
а мракът - дясната ръка на светлината.
Двете са едно, живот и смърт, легнали
заедно като любовници в кемър,
като сплетени ръце,
като целта и пътя...