08 януари 2011

Спомен за есен

(поздрав за именниците в първата януарска седмица!)

Черни сенки рамкират реалността.
Копия от светлина пронизват нощта.
Звезди в морето край Пътя...

(Созополска утрин)