24 януари 2011

*-*

Червен кичур върху белия сняг на перваза.
Клепачите са затворили зеленото на очите ми.
Очакване...
Тръгваш ли... към мен...