30 ноември 2011

ноември... тъга...

Острият контур на хребета
разделя розовия огън и млечното сиво...
Планината се сгушва в залеза...
Луната отмята тънък облачен кичур,
профилът е изящно очертан...

Плачеш ли от красота?

"...единственото познато лице е лицето на моята планина, 
сияеща като гранат под косите лъчи на слънцето.
Забивам нокти в дланите си, но ръцете ми не стават криле..."
"24 Views of Mt. Fuji, by Hokusai"
Roger Zelazny