21 май 2010

*

Вълната погалва острия камък.
Бялата пяна пръска искри към слънцето.
Пясъкът е жив.