18 май 2010

Вода

Капките нямат умора. Преследват се, прескачат се една друга, гмурват се с блясък в кристалния вир. Скалата наблюдава танца им с насмешка. Младите сребропери създания в потока им се радват. Плясват с опашка и поемат по течението. Очите им виждат други риби, хрилете им дишат горската свобода. Водата ги е родила, водата е тяхното убежище, водата има силата да отмие всичко ненужно – и да пречисти природата, за да бъде тя отново същата, каквато са я виждали предците ни. Всяка стихия притежава необуздаема мощ. Обединят ли се, всички те за секунди могат да изличат човечеството от лицето на Земята...