18 май 2010

Бяло

Белият шадраван пръска живителна свежест.
Погледът се замайва от бялата пола – върти се равномерно, леко забързва темпото, после се забавя...
Очите долавят раздвижване по горещия асфалт наблизо – профучава черен мотор, после още един, и още един...
Слънцето забива огнени копия в скалите край пътя, опънат до края на хоризонта.
Там са белите върхове на планината.