21 май 2010

<>

Пътеката сред листата в планината пътува...
Дали към върха или към долината...
Зависи...