21 май 2010

...

Слънчев лъч пронизва дъждовната капка.
Горската премяна се оглежда в езерото.
Есен...