18 май 2010

Въздух

Светлината пронизва въздуха. Миналото току-що е отлетяло, защото в листата на дърветата вече блести следобедното слънце. Вятърът разрошва тревите на поляната. Дали е вярно, че крилата на една пеперуда могат да предизвикат ураган? Ритъмът подгонва нотите, защото без равномерното му тик-такане те могат да се разлетят от вятъра. Бриз набраздява зеленото водно покривало. Светът се изправя на пръсти, за да чуе шепота на зелените дъбрави, които пазят своята надежда за живот. Кога са се появили хората? Как им е хрумнало, че могат да се държат с природата така, сякаш тя е тяхно творение?