18 май 2010

Сутрин

Пръви слънчев лъч разрошва колебливо зелените листа.
Те галят кръглия купол.
Светлината бавно се катери по стените, прескача орнаменти, стига до розетките и се гмурва през отвора.
Слънцето огрява мраморния под.
Ветрец открива край вратата листенца от роза, заиграва се с тях.
Те се оплитат между струните на слънчевите лъчи и се стопяват в утринта...